Friday, October 28, 2011

Nice sites 2

Then I saw this: Fun in the making with loads of craft using recycled stuff.
And this site with very nice craft ideas:  creatiefblogvandeweek
                                                  ------------
Dan zag ik deze: Fun in the making met heel veel ideeën voor handwerkjes met recycle materiaal.
En deze met vele leuke craft ideeën: creatiefblogvandeweek

Nice sites 1

Now that my hand is hurting I spend more time browsing on the Web yesterday. During my surfsession  I saw a cute site. They have all kinds of paper dolls. Nice to give your daughters when they are bored ,on a winter day. They are in pdf file and free to download here : Paperthinpersonas
                                     ---------
Nu ik mijn hand bezeerd heb ben ik wat gaan rondsnuffelen op 't Internet gisteren. Gedurende mijn surfsessie zag ik een leuke site. Er staan meerdere papieren aankleedpoppen op.
Misschien wel leuk om te geven aan jullie dochters als ze zich eventjes vervelen, op een winterse dag. Ze zijn in pdf files en je kan ze gratis downloaden op Paperthinpersonas

Fell / Gevallen

 I was cleaning the house... and when I wanted to put the vacumcleaner away I fell. Face forward. Nosedive. Landed on my knee, and hurt my hand. My right hand.  My crochet hand !!!. I feel so stupid, Mum used to tell me 'lift up your feet when you walk" Took about 5 minutes before I could get up and walk again.
Hopefully the pain will dissapear soon.
                        ____________________________
Lap ik ben gevallen. Ik voel me zo stom. Was het huis aan 't schoonmaken en ... toen ik de stofzuiger wilde wegzetten viel ik. Ben gestruikeld, hoofd naar voor, duikvlucht. Geland op mijn knie, en heb tevens mijn hand bezeert. Mijn rechter hand, mijn haakhand!!! Hoe stom kan je zijn. Mama zei nochtans vroeger altijd "hef je voeten op"
Duurde 5 minuten voor ik terug rechtop geraakte. Hopelijk verdwijnt de pijn weldra.

Thursday, October 27, 2011

Bird

It is nearly 1st November, In honour to my dad, he loved birds and had pigeons,  I wanted to crochet a pigeon or a bird. I would put that next to his picture. Because I didn't find a pattern I thought: "why not make one myself". I tried, and these are the results. Let me know what you think of them. I am not too happy with the beaks, if anyone has a suggestion, let me know. Oh yes... I have been clever enough to write the steps down on paper so I have the pattern althoug not worked out properly yet. :-)
                                                  -------

't Is weldra 1 November ter nagedachtenis aan mijn papa, hij hield enorm van vogels en hij had ook een duivenhok vol duifjes, wou ik een duif haken of een vogel. Die wou ik dan naast zijn foto zetten op de kast. Ik vond geen patroon en begin deze week dacht ik, "waarom probeer ik er zelf geen te maken". Ik heb het geprobeerd en dit zijn de resultaten. Laat me eerlijk weten wat je ervan vindt. Ik ben niet gelukkig met hun bekje dus als iemand een beter idee heeft laat het me weten. Oh ja... Ik ben slim genoeg geweest om de stappen op te schrijven op papier, dus ik heb het patroontje in 't klad :-)

First try, should be an ordinary pigeon / eerste poging, dit zou een gewone duif moeten voorstellen

second try, this should be a dove / tweede poging dit zou een tortelduif moeten voorstellen

both birds together / beide vogels samen

Saturday, October 22, 2011

Visitors and a raid on my Amigurumi box

I always put my finished amigurumis in a nice box neatly snug together. There they are waiting to be adopted. When I get visitors with kids I let them pick one out.

Yesterday we had a visit from my daughter and her friend from work (both in their 30's). First visit since I started crocheting again.
They raided my box. result: seven amigurumis are on their way to Bruges now.

Great I made someone happy with them. Wouldn't know what to do with them otherwise, they seem to be multiplying so fast :-)
                                                  -------------
Als ik een amigurumi afgewerkt heb steek ik ze altijd in een mooie doos, allemaal knusjes samen, ze wachten daar om geadopteerd te worden. Als ik dan bezoek krijg met kinderen laat ik die er eentje uitpikken.

Gisteren kreeg ik bezoek van mijn dochter en een werkcollega (beide in de 30). Eerste bezoekje van haar sinds ik mijn haaknaalden terug opgevist heb.
Ze hebben beide die doos aangevallen, resultaat: zeven van mijn amigurumis zijn op weg naar Brugge.

Fijn dat ik iemand er plezier mee kon doen. Zou anders niet weten wat gedaan met al die amigurumis ze vermenigvuldigen zich namelijk zo snel. :-)

Thursday, October 20, 2011

WIP

Edit on 25 october:

The snowman is on backburner. I have an other task to do. I am in the middle of making a character out of a childrens program on tv. See if you can guess who it is. The wig and the orange shorts aren't made yet.  Still have to figure out how to make hair. Oh yes... I nearly forgot, she needs a purple backpack too. No pattern for this one. I make it up as I go.
                                                     ------
De sneeuwman moet effen wachten. Ik heb een ander werkje dat belangrijker is. Ik ben een persoontje aan 't maken uit een kinderprogramma op tv. Effen kijken of je kan raden wie het wel kan zijn. Pruikje en de oranje short moeten nog gemaakt worden. Moet eerst nog effen opzoeken hoe ik een pruikje moet maken. Och ja... ik vergat het bijna ze moet nog een purper rugzakje hebben ook. Geen patroon, ik haak die zo maar bij elkaar.


And who is she? ............DORA the explorer / DORA de ontdekker.
dit moet het worden

lijkt er toch al een klein beetje op

Wednesday, October 19, 2011

pictures of recent work

I promised pictures of my recent amigurumi work well here they are

                                    -----

Ik heb foto's beloofd van de amigurumi die ik recent gemaakt heb wel hier zijn ze dan.
Snoopy
People who want to crochet Snoopy can find the pattern here: Chibiami
Personen die zelf wel eens deze Snoopy willen proberen vinden het patroontje hier: Chibiami
Nativity scene part 1
Pattern you can find on this site /patroon te vinden op : craftycattery
bunny
Pattern  you can download here/ patroon kan je downloaden : Craft

And for the pincushion  pattern / en 't speldekussen patroon: handmadekittyblog
pincusion

Sunday, October 16, 2011

snowman own pattern WIP

I am trying to make an pattern myself. First trial. Thought I start with something simple. And because winter is coming why not "A snowman". But not just two white balls joined together though. Something a bit different. More expression in the face. My inspiration comes from the faces of the snowmen in this picture : snowman in polymer clay. Watch this space....
                                                         ______
Ik ben mijn eerste patroon aan 't maken. Ik dacht " 'k zal 't maar simple houden" En omdat de winter nadert : "een sneeuwman ". Maar niet enkel twee witte ballen samengevoegd hoor. Eentje die ietwat anders is dan alle patronen die je tegen komt. Meer expressie in 't gezicht. Mijn inspiratie komt door de gezichtjes van de sneeuwmannetjes in deze foto: sneeuwman in polymer clay. Meer volgt....

Wednesday, October 12, 2011

Buzzy weekend

The weather was bad this weekend so I made loads of amigurumis. They are still in my amigurumi hospital box. That is my box where the dolls waiting to be put together and given eyes. As soon as they are finished I take pictures.
                                                           -----
Het weer was niet te goed dit weekend dus heb ik dan maar veel gehaakt. Ik heb enorm veel amigurumis die liggen te wachten in mijn ziekenhuis doos. Dat is mijn doos waar de poppetjes liggen te wachten om aaneen genaaid te worden en oogjes te krijgen. Zodra ze af zijn maak ik foto's

Sunday, October 9, 2011

amigurumi pattern

Making amigurumi from patterns is fun, but I noticed that nearly all parts for the animals are similar. I should try to make an animal and pattern myself. Would be nice to be able to do that. So my task this week is: try to make your own. Wonder what is going to come out there lol
                                                   ------
Amigurumi haken volgens patroon is wel leuk,  maar ik merk op dat de stukken voor alle dieren in feite identiek gemaakt zijn. Ik moet eens proberen een dier en patroon zelf te maken. Lijkt me wel leuk dat te kunnen. Dus mijn volgende taak deze week is: probeer er zelf eens eentje te maken. Vraag me af wat ik daar van zal bakken lol.

Saturday, October 8, 2011

Toy Society drops 1 and 2

I did my first two drops. I felt like a naughty schoolkid. I hope both toys find a good home.
I made the drops in the Supermarket parking Carrefour Hasselt, Herkenrode single.
I dropped one in the collection point for the trolleys in front of the door and one near the collection point for the trolleys on the other side.
                                           ---
Ik heb mijn eerste toydrop gedaan en ik voelde me persies een stout schoolkindje. Ik hoop dat beide stukken speelgoed een goeie thuis vinden.
Ik heb beide drops gedaan in de parking van de Carrefour in Hasselt. Eentje in elk van de parkings voor de winkelkarretjes. Opdracht volbracht :-)
The smurf waiting for someone to find him

Rabbit hoping someone notices him soon.

Thursday, October 6, 2011

And... toy drop package two

Ok I decided to do two toy drops for The Toy society.
                                ----
Ok, ik heb besloten twee Toy drops te doen.

Rabbit my second toy drop

Rabbit ready to go on holiday.... hope the finder likes him, wish him well on his trip!!

First Toy drop update : Smurf amigurumi


Pictures of my first toy drop toy and package ready to be dropped. I hope the finder likes him. Not telling you yet where he will be dropped, that would be cheating :-)
                                    ----

Zie hier foto's van mijn eerste Toy drop pakketje klaar om te droppen. Ik hoop dat de vinder hem leuk vindt. Ik vertel nog niet waar ik hem drop, dat zou niet fair zijn. :-)

This smurf is going to be my first toy drop, hope that the finder likes him

The smurf ready to go on holiday... wish him well !

Toy drop

The amigurumi toy I am going to drop is ready, and packed up. Next task: find a location to drop.
                                                 ---
Mijn amigurumi die ik ga droppen is klaar, en verpakt. Volgende opdracht: vind een plaats om te droppen.

Wednesday, October 5, 2011

Toy society

In my research on the Internet I found this initiative: The toy society
I find it such a great initiative that I wrote myself in and I am going to do a drop.
I'll keep you up to date. First task: make a amigurumi to drop.
                                                 ----
Tijdens mij research op het Internet vond ik dit intitiatief:  The toy society Ik vind dit zo'n leuk initiatief dat ik mezelf onmiddelijk ingeschreven heb, en besloten heb ook zo'n drop te doen. Ik hou je op de hoogte. Eerste taak : maak een amigurumi om te droppen.

Sunday, October 2, 2011

Egg cosy

The weather was great this weekend. I enjoyed sitting outside in the sun. And offcourse couldn't resist doing some crochet while enjoying the autumn sun.
I made four egg cosies. Made from own design.
                                                  ----

Het was een heerlijk weertje dit weekend. Ik genoot van het herfst zonnetje buiten op 't terras. Natuurlijk was ook mijn haakwerk van de partij. Ik heb vier eierwarmers gemaakt. Zonder patroon, eigen design.


Nativity scene

 I know it is early but I started making a Nativity scene.
I found a free pattern I liked. Only problem with it is there is only Mary, Josef and baby Jesus of that pattern. The sheperds, kings and angel I will have to design myself to have the whole set. So last night, while watching TV I started making Mary and baby Jesus.  Took me only a couple of hours and they were finished. You can find  the pattern for Mary here
                                                     ---
Ik weet het.... het is nog wat vroeg, maar ik ben begonnen kerstfiguren te maken.
Ik vond een gratis patroon die ik wel mooi vond. Enige probleem is dat het patroon alleen voor Maria, kindje Jezus en Jozef is. De herders, de koningen en de engel zal ik zelf moeten ontwerpen om de ganse set te kunnen maken. Dus gisteren avond ben ik eraan begonnen terwijl ik TV aan 't kijken was. Eerst Maria en baby Jezus. Na een paar uurtjes waren die al af.
Mary and Child

amigurumi colletion grows and grows

My amigurumi collection is growing. Have to take some pictures to show them off. :-)
Have to find some homes for them too.

                                                  -----
Mijn amigurumi collectie groeit aan. Ik moet dringend wat foto's nemen zodat ik ermee kan pronken. :-)
En... moet een nieuw thuis voor hen vinden ook.

Saturday, October 1, 2011

Norma Lynn's lovely amigurumi cake patterns

Stumbled on this site :  Norma Lynn a site where you find free patterns to make cupcakes. Don' t they look lovely?

                                                             ---
Vond deze site:  Norma Lynn . Je kan er gratis patronen vinden van cupcakes. Zien ze er niet heerlijk uit?   This picture is from Norma Lynn's site. Just to show how wonderful the cakes are.